Zde se stojíte: M?sta a obce v okolí Ilzu > 
DeutschEnglishCesky

Aktuelles

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Bild der Woche

M?sta a obce v okolí Ilzu

M?sta a obce v okolí Ilzu

Fürsteneck

(336-528 m.n.m.)

Informa?ní centrum Perlesreut-Fürsteneck
Unterer Markt 3, 94157 Perlesreut
Tel. 08555 / 961910, Fax 961940
info(at)fuersteneck.de
www.fuersteneck.de

Fürsteneck - sev?ený ?ekami Ilz a Ohe, obklopený hluboce za?íznutými údolími - je tím pravým místem pro odpo?inek a relaxaci. Rázovitá krajina se sv?že zelenými loukami, starými mlýny, pilami a nádržemi je jako jako stvo?ená pro turisty se zájmem o p?írodu. Na hrad? Fürsteneck se každé dva roky koná barokní festival „Fürstenecker Barockfestspiele“ - jedine?ný zážitek, který stojí ur?it? za to.

 

Vzdušné lázn? - Grafenau

(600-700 m.n.m.)

Informa?ní centrum Grafenau
Rathausgasse 1, 94481 Grafenau
Tel. 08552 / 962343, Fax 4690
tourismus(at)grafenau.de
www.grafenau.de

Vzdušné lázn? Grafenau s p?ibližn? 9000 obyvateli jsou nejstarším m?stem Bavorského lesa. Toto výstavné m?ste?ko v údolí ?eky Ilz pot?ší srdce každého návšt?vníka. Je ideálním výchozím bodem pro výlety do národního parku Bavorský les, leží na hlavní trase Sklá?ské cesty, nedaleko od hranic s ?eskou republikou i Rakouskem.

 

Hutthurm

(320-535 m.n.m.)

Informa?ní centrum
Marktplatz 2, 94116 Hutthurm
Tel. 08505 / 9001-15, Fax 9001-16
markt-hutthurm(at)hutthurm.de
www.hutthurm.de

Hutthurm je ideálním místem pro dovolenou pro všechny bez rozdílu v?ku - obzvláš? plánujete-li si rádi sami sv?j volný ?as. Leží na Zlaté stezce - staré obchodní trase z Pasova do ?ech. Místní kuriozitou jsou názvy dvou nedalekých vesnic - München a Prag (Mnichov a Praha), které leží jen dva kilometry od sebe.

 

Neukirchen vorm Wald

(466 m.n.m.)

Informa?ní centrum
Kirchenweg 2
94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. 08504 / 9152-0,  Fax 9152-30
info(at)neukirchen-vorm-wald.de
www.neukirchen-vorm-wald.de    
Neukirchen vorm Wald - turistický cíl pro všechny milovníky idylického venkova. Pouhých 17 km severn? od „m?sta t?í ?ek“ Pasova, ale již v Bavorském lese. M?ste?ko obklopené mírn? klenutými kopci se nachází v romantické krajin? Dreiburgenland. Místo vhodné pro aktivní i odpo?inkovou dovolenou. Nechejte se unést krásou údolí ?eky Ilz a zapome?te na všední starosti.

 

Perlesreut

(380-637 m.n.m.)

Státem uznané rekrea?ní místo
Informa?ní centrum Perlesreut
Unterer Markt 3, 94157 Perlesreut
Tel. 08555 / 961910, Fax 961940
info(at)perlesreut.de   
www.perlesreut.de

Státem uznané rekrea?ní místo Perlesreut leží mezi ?ekami Ilz a Ohe. Díky své jedine?né poloze na úpatí hor a klimatickým podmínkám je ideálním místem pro p?íjemnou dovolenou. Magnetem pro letní návšt?vníky z blízka i daleka jsou pašijové hry v srpnu - p?sobivé divadlo o utrpení Krista s více než 100 ochotnických herc? a dobrovolník?.

 

Ringelai

(425 m.n.m.)

Informa?ní centrum Ringelai
Parrer-Kainz-Strasse 6 , 94160 Ringelai
Tel. 085 55 - 9614-11, Fax 96 14-18
bgm.koeberl@ringelai.bayern.de    
www.ringelai.de

Státem uznané rekrea?ní místo Ringelai nabízí nejr?zn?jší možnosti pro volný ?as. Romantická procházka divokými stržemi sout?zky Buchberger Leite nebo výlet pro celou rodinu do keltské vesnice Gabreta - a stát se na pár hodin Keltem. Na návšt?vníky zkrátka ?eká spousta nezapomenutelných zážitk?.

Zum Seitenanfang

 

Röhrnbach

(434-688 m.n.m.)

Informa?ní centrum Markt Röhrnbach
Rathausplatz 1, 94133 Röhrnbach
Telefon 08582 / 9609-40, Fax 9609-92
tourismus@roehrnbach.de
www.roehrnbach.de

Röhrnbach, státem uznané rekrea?ní místo, je turist?m prezentováno jako poklidný m?stys v Bavorském lese. Televizním divák?m se jist? vybaví seriál „Forsthaus Falkenau“ - kterému byl Röhrnbach a jeho 26 osad filmovou kulisou. Na kole nebo v pohorkách se m?žete vydat po stopách kupc? a obchodník? se solí po Zlaté stezce.

 

Ruderting

(450 m.n.m.)

Informa?ní centrum Ruderting
Passauer Straße 3, 94161 Ruderting
Tel. 08509/9005-0, Fax 9005-30
info(at)ruderting.de
www.ruderting.de
Ruderting okouzlí svým šarmem i polohou na jižních svazích Bavorského lesa. B?ehy ?eky Ilz s jedine?ným kouzlem nedot?enosti jsou ideálním místem pro rybá?e. Ruderting nemusí být jen místem pro dovolenou v p?írod?, není odtud daleko do m?sta plného kultury - Pasova.

 

Saldenburg

(450-570 m.n.m.)

Informa?ní centrum Saldenburg
Seldenstraße 30, 94163 Saldenburg
Tel.  08504 / 9123-12, Fax: 9123-30
info(at)saldenburg.de
www.saldenburg.de

Saldenburg - malebné m?ste?ko v krásném kraji Dreiburgenland, obklopené p?vodními lesy a strážené starou rytí?skou pevností. Ideální pro letní i zimní aktivní ?i klidnou dovolenou.
Kulturní i volno?asová za?ízení tu ?lov?k najde „na každém kroku“..

 

Salzweg

(310-459 m.n.m.)

Turistický spolek Salzweg
Passauer Str. 42, 94121 Salzweg
Tel. 0851 / 94998-0, Fax 94998-20
tourist-info(at)salzweg.de
www.salzweg.de

V obci Salzweg je možné strávit pestrou a zajímavou dovolenou. P?šky lze projít romanticky divoké údolí ?eky Ilz  nebo se vydat po stopách kupc?: obchodníci po Zlaté stezce do ?ech p?iváželi životn? d?ležitou surovinu - s?l. Milovníci kultury odtud mají jen kousek do „m?sta t?í ?ek“ Pasova.

 

Luftkurort Schönberg

(550-700 m.n.m.)

Turistická kancelá? Schönberg
Marktplatz 16, 94513 Schönberg
Tel: 08554 / 960441, Fax 960444
touristik(at)markt-schoenberg.de
www.schoenberg-bayerwald.de

Pro vyrovnané klima, nadmo?skou výšku a st?edomo?sky vypadající domy si vzdušné lázn? Schönberg vysloužily p?ezdívku „Merano Bavorského lesa“. Bezpo?et možností, jak strávit volný ?as - venkovní aquapark ?i lezecký areál máte p?ímo p?ede dve?mi. Um?lecké a kulturní centrum „kuk“ nabízí obzvlášt? pro náro?né milovníky kultury kvalitní akce a výstavy.

 

Tittling

(437-608 m.n.m.)

Informa?ní centrum Grafenschlößl
Marktplatz 10, 94104 Tittling
Telefon 08504 / 401-14, Fax 401-20
tourismus(at)tittling.de
www.tittling.de

M?stys Tittling, státem uznané rekrea?ní místo, leží ve st?edu Dreiburgenland. Je vhodný pro rodinné dovolené. Spole?n? se sousední obcí Witzmannsberg nabízí svým host?m po celý rok nejr?zn?jší programy. Skanzen Bavorského lesa, který je nedaleko na b?ehu malebného jezera Dreiburgensee, je jedním z nejv?tších evropských skanzen?.

 

Luftkurort Thurmansbang

(450-700 m.n.m.)

Informa?ní centrum
Schulstraße 5, 94169 Thurmansbang
Tel. 08504/1642, Fax 5643
info(at)thurmansbang.de
www.thurmansbang.de

Vzdušné lázn? Thurmansbang jsou po celý rok ideálním místem pro výlety a procházky do p?írody. Turistické a cyklistické cesty vedou p?vodními horskými lesy, p?es kvetoucí louky, kolem mnoha míst s krásnými výhledy a kolem mnohých pam?tihodností. Prázdniny v Thurmansbang jsou i pro d?ti velkým zážitkem - zabaví se tu ur?it? celá rodina.

?eští partne?i

?eští partne?i

Stadt Grafenau
Kasperske Hory (Berg Reichenstein)
Fr. Bürgermeisterin Ing. Alena Balounova
Namesti 1
CZ – 34192 Kasperske Hory

Gemeinde Ringelai
Verbindung mit Stadt Netolice bezüglich GABRETA
Muzeum JU Dr. Ottakara Kudrny
Mirove namesti 248
CZ – 38411 Netolice

Markt Röhrnbach
Partnerschaft FF Außernbrünst mit FF Zdikov
Vorstand Josef Zizka
Zdikov 247
CZ – 38472 Zdikov

Markt Perlesreut
Partnerschaft Kultur- und Passionsspielverein Perlesreut e.V. mit
Passionsgesellschaft Horice
Mesto Horice na Sumave
CZ – 38222 Horice na Sumave

Gemeinde Ruderting
Obneci urad Stachy
1. Bürgermeister starosta Stanislav Princ
CZ – 38473 Stachy 200

Gemeinde Thurmannsbang
Verbindung Schule Thurmansbang mit Schule Chvalsing
Zahladni Skola Chvalsing
CZ – 88117 Chvalsing 150

Gemeinde Fürsteneck
Zusammenarbeit Festspielverein Fürsteneck mit
Regionalmuseum Czesky Krumlov im Rahmen der Fürstenecker Barockfestspiele
Rregional-Museum Czesky Krumlov
Mgr. Ivan Slavik
Horni 152
CZ – 38101 Czesky Krumlov