Zde se stojíte: Aktivní dovolená > 
DeutschEnglishCesky

Aktuelles

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Bild der Woche

Aktivní dovolená

Jak se ?íká, „sportem ku zdraví“, ale málokdo si b?hem hektických pracovních dn? ud?lá chvíli ?as, aby si šel zasportovat. Pro? tedy neud?lat n?co pro své zdraví a kondici t?eba b?hem nejkrásn?jších týdn? v roce? Nemusí p?itom jít o žádné rekordní výkony.

V okolí Ilzu se nabízí nepo?ítan? možností pro sport i zábavu, pro za?áte?níky i profesionály. Každý tu m?že prov??it své t?lesné schopnosti a pobavit se p?i tom. Pestrou a zajímavou dovolenou tu m?že strávit opravdu každý - a to nejen p?i sportu.