Zde se stojíte: Putovní dovolená > 
DeutschEnglishCesky

Aktuelles

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Bild der Woche

Dovolená na vandru

NationalparkÚdolí ?eky Ilz a Dreiburgenland, to je nefalšovaná p?íroda - k?iš?álov? ?isté ?í?ky, romantická jezera, p?vodní horské lesy, vonící louky plné kv?tin, bizarní skály, dech beroucí výhledy. K tomu skv?lé podmínky pro všechny, kte?í cht?jí tato jedine?ná místa poznat - „Zlatá stezka“, nejdelší dálková trasa N?mecka certifikovaná jako „Qualitätswanderweg“, historická dálková trasa „Pandurská stezka“.
Na vaší objevné cest? m?žete vybírat z mnoha romantických cest lesem, nau?ných stezek, nechat se turistickými cestami zavést na nejkrásn?jší a nejzajímav?jší místa nebo putovat krajinou mimo zna?ené cesty jen na vlastní p?st. Dýchat zhluboka, zapomenout na všední starosti a užívat si nedot?ené p?írody - a? už p?i nenáro?né procházce nebo na delším vandru, cesty jsou tu dob?e zna?ené a zavedou vás kamkoliv, kam až vás vaše nohy unesou.