Zde se stojíte: Nátura > 
DeutschEnglishCesky

Aktuelles

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Bild der Woche

P?íroda v údolí ?eky Ilz - p?vodní a pestrá

V poho?í Bavorského lesa vzniká soutokem mnoha malých ?í?ek poslední velká divoká ?eka Východního Bavorska - ?eka Ilz.
"?erná perla", jak se také této cenami ov?n?ené ?í?ní krajin? ?íká, protíná krajinu s nedot?enou p?írodou, jakou nelze najít nikde jinde v N?mecku. Bohatství rostlin a zví?at se tu zdá být nevy?erpatelné - v?dci v tomto idylickém údolí stále nacházejí n?co nového.

Pro milovníky p?írody i pro ty, kte?í si cht?jí jen odpo?inout, jsou jako stvo?ená romantická zákoutí na b?ezích - místa, kde lze nalézt klid a zapomenout na všední starosti. Turistické a cyklistické stezky vedou podél fascinujícídch skalních útvar? nap?í? podh??ím Bavorského lesa a nabízí jedine?né zážitky.

IlzuferObjevte i vy jedine?nost údolí ?eky Ilz, projd?te se kolem temných proud? Ilzu - ze „zelené st?echy Evropy“ až do „m?sta t?í ?ek“ Pasova, kde se Ilz slévá s Dunajem a Innem.

Další možnosti nabízí blízký národní park Bavorský les - jedine?né zážitky v p?írod?.
P?esv?d?te se sami! P?ije?te do údolí ?eky Ilz - zdejší p?íroda si jist? získá i vaše srdce.