Zde se stojíte: Úvod > 
DeutschEnglishCesky

News

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Karte Ilztal

Foto týdne

P?íroda Putovní dovolená Aktivní dovolená

P?íroda

Putovní dovolená

Aktivní dovolená

     
V zim? Dovolená pro požitká?e Ubytování

V zim?

Dovolená pro požitká?e

Ubytování

Údolí ?eky Ilz a Dreiburgenland

Ilztal Luftaufnahme

U bavorsko-?eské hranice v poho?í Bavorského lesa vzniká soutokem mnoha malých ?í?ek poslední velká divoká ?eka Východního Bavorska - ?eka Ilz.

"?erná perla", jak se také této cenami ov?n?ené ?í?ní krajin? ?íká, protíná rázovitou krajinu podh??í Bavorského lesa, aby se nakonec vody ?eky Ilz, stejn? jako vody ?eky Inn, staly v Pasov? sou?ástí toku Dunaje.

Údolí ?eky Ilz láká svým kouzlem nedot?enosti, udržovanými cestami a zajímavými stezkami, jako je t?eba Pandurská stezka a nová dálková trasa Zlaté stezky. Nejen údolí samo, ale i okolní pahorkatina, jsou rájem pro obdivovatele p?írody, rodiny, trampy a v?bec všechny, kte?í rádi chodí ?i jezdí na kole.

Pro vodáky jsou pojmem místní pe?eje, tzv. Diessensteiner Leite. Tato ?ást ?eky je jedním z mála p?irozených úsek? divoké vody v N?mecku, který je vhodný i pro závody na mistrovské úrovni. Díky svým hluboce za?íznutým údolím, nepoškozené p?írod? a romantickým pob?ežním zákoutím je ?eka Ilz se svým okolím místem jako stvo?eným pro odpo?inek a rekreaci v p?írod?.

Dreiburgenland - zdánliv? nekone?ná, do sebe zapletená údolí sev?ená okolními kopci - je malým klenotem skrytým uprost?ed Bavorského lesa.

Pojmenování Dreiburgenland - "zem? t?í hrad?" - si toto místo zaslouží. V lese se tu skrývají t?i kouzelné stavby, a sice zámek Englburg, zámek Fürstenstein a stará rytí?ská pevnost Saldenburg. Všechny t?i ur?it? stojí za vid?ní, i kdyby jen zven?í. Ale každý rok se otevírají jejich brány u p?íležitostí r?zných výstav, hradních prohlídek, slavností, koncert? a adventních trh?.